Ilmoitus huoneiston muutos- tai kunnossapitotyöstä

  Perustiedot

  Yhtiön nimi

  Osoite

  Huoneisto, jota muutos koskee

  Ilmoittajan nimi

  Osoite, jos ei sama kuin yhtiön osoite

  Puhelinnumero

  Sähköpostiosoite

  Suunniteltu muutostyö

  Rakennustekniset työt

  Suorittajan nimi ja y-tunnus

  Lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt

  Suorittajan nimi ja y-tunnus

  Sähkötyöt

  Suorittajan nimi ja y-tunnus

  Aloituspäivämäärä

  Arvioitu valmistuminen

  Lisätietoja, esim. suunnittelijan yhteystiedot yms.